תקנון האתר

תקנון אתר “מרכז הפרח” – רמת השרון

1.      כללי

 1. אתר האינטרנט של חנות הפרחים “מרכז הפרח”, ברח’ סוקולוב 111 רמת-השרון
  (להלן: “החנות”), שכתובתו  http://www.flower-center.co.il, הינו אתר ברשת
  האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים,
  ובכללם זרי פרחים, עציצים, זרים מסוגים שונים, כלי נוי, עיצוב פרחים לאירועים
  וכיוצ”ב (להלן: “השירותים”).
 2. באתר מרכז הפרח מוצעים השירותים לכל אדם, גוף, תאגיד או גורם אחר אשר
  עושה שימוש באתר, באמצעות מחשב אישי, מכשיר טלפון נייד, מחשב לוח
  (“טאבלט”) או כל פלטפורמת שימוש אלקטרונית אחרת.
 3. אתר האינטרנט של החנות הינו בבעלותו הישירה של מר אפרים טביבי, ת.ז.
  047949342 (להלן: “הבעלים”).
 4. השימוש באתר וקבלת השירותים המוצעים בו הינם בכפוף לתנאים המפורטים להלן
  בתקנון זה (להלן : “התקנון”)
 5. התקנון חל על כלל משתמשי האתר (להלן: “המשתמש/המשתמשים”), ומהווה
  הסכם בין המשתמש לבין הבעלים.
 6. כל משתמש הרוכש שירותים או מתעתד לרכוש או לקבל מידע באמצעות האתר וכן
  מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי
  קרא את התקנון ומסכים לכל הוראותיו.
 7. אם אינך מסכים לתקנון כולו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 8. הבעלים רשאי לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי. האחריות
  המלאה להכרת התקנון והשימוש באתר על פי תנאי התקנון חלה בכל עת על
  המשתמש בלבד.
 9. המשך השימוש באתר ובשירותים יהווה אישור בדבר הסכמת המשתמש לשינויים
  אלה.
 10. הנוסח העדכני של תקנון זה יימצא בכל עת באתר. מומלץ לעיין בהוראות התקנון
  בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו.
 11. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל
  שימוש אשר אינו בהתאם לדין, הוראות התקנון או מדיניות הפרטיות.
 12. הבעלים רשאי לחסום גישה אל האתר לצורך עדכונים ושדרוגים, ולשנות,
  מעת לעת, את מבנה האתר, מראה האתר, מחירי המוצרים, השירותים
  והתכנים הניתנים בו, שעות הפעילות וכיוצ”ב, וזאת ללא צורך בהודעה
  מראש למשתמש.
 13. כל שינוי כאמור יחול על רכישות שבוצעו באתר החל ממועד ביצוע השינויים
  ופרסום התקנון המעודכן באתר בלבד ולא ישפיע על רכישות שבוצעו קודם
  לעדכון. למשתמשים לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לשינויים אלו או
  בקשר עם תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 14. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות
  התקנון.
 15. האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר
  הינו מטעמי נוחות בלבד.
  2.      תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע
 16. כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות
  האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי),
  רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.
 17. ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או
  מידע. אין לעשות שימוש באתר למטרות אחרות. 
 18. הזמנת מוצר או הצעתו של רוכש לקבלת שירותים באמצעות האתר, תתאפשר
  בהתקיים התנאים המצטברים כדלקמן:

1.       ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
2.        המוצרים המבוקשים או הדומים להם (ראה ביאור להלן)
נמצאים במלאי.
3.        המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה
של הבעלים. לחילופין, עובר לביצוע הרכישה הסכים
הבעלים או מי מטעמו, לספק את השירות באזורים אשר
מחוץ למפת החלוקה המפורטת באתר.
4.       הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת
האינטרנט.

 
3.      אופן רכישת מוצרים באמצעות האתר:
רכישת מוצרים המופיעים באתר באמצעות האתר תתאפשר בכפוף לנקיטת
הצעדים הבאים:

 1. תחילה יש לבחור את המוצר וללחוץ הוספה לסל.
 2. יש לבחור תאריך אספקה רצוי.
 3. יש להזין שם מלא של מבצע ההזמנה, טלפון, כתובת דוא”ל וסיסמא.
 4. לאחר ההרשמה הראשונה ובעת הרכישות העתידיות, ניתן יהיה לרכוש
  באתר ע”י הזנת שם משתמש/כתובת דוא”ל וסיסמא בלבד.
 5. יש לציין את הכתובת למשלוח, פרטי המקבל ושעות משלוח רצויות (בכפוף
  לשעות הפעילות המפורטות בתקנון זה ובאתר).
 6. ניתן לכתוב הקדשה/ברכה אישית במקום המיועד לכך באתר.
 7. יש להזין פרטי אמצעי תשלום כגון כרטיס אשראי או פייפאל.
 8.  פרטי ההזמנה ישלחו לתא הדואר האלקטרוני האישי אותו ציינת במועד
  ההזמנה.
 9. לתשומת לבך הזמנה הכוללת משלוח כרוכה בדמי משלוח, כמפורט באתר.
   
  4.       מדיניות שירותים ומחירים
 10. התמונות המצולמות באתר משמשות להמחשה בלבד. במקרה של פער או הבדל
  בין התצלום לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני על התיאור הנשקף
  מהתצלום.
 11. במידה ואין במלאי מרכיב מסוים מהמוצר המופיע באתר, רשאית החנות לשנות את
  הרכב המוצר אך עדיין לשמור על גודלו, גווניו וצורתו הכללית של המוצר, תוך שמירה
  על מקצועיות ואסתטיקה מרבית ובאופן שיהלום ככל הניתן את הדוגמא שבאתר.
 12. מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר
  יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבעלים.
 13. רכישת המוצרים באמצעות האתר תתאפשר עד גמר המלאי של המוצר המוצע או
  עד למועד שיקבע על ידי הבעלים.
 14. החנות משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו
  מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה והתברר כי במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת זרי
  פרחים וסידורי פרחים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, תינתן אפשרות
  לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה
  וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר .
 15. בכפוף לכך שמלוא התמורה בגין המוצר שולמה, תפעל החנות כי משלוח
  המוצר יגיע ליעד המבוקש בטווח של עד 5 שעות מרגע אישור ההזמנה,
  בכפוף לכך שהמשלוח יהא בהתאם למפת החלוקה ובתנאי שההזמנה
  בוצעה לא יאוחר מן השעות כדלקמן:
 16. ימים א’-ה’ (ימי חול): עד השעה 17:00.
 17. ימי ו’ וערבי חג עד השעה 13:30.
 18. ערבי יום זיכרון: עד השעה 15:00.
 19. הזמנה שבוצעה לאחר השעות המפורטות לעיל, תגיע ליעדה ביום העסקים
  הבא.
 20. כל בקשה מיוחדת, כגון אך לא רק: אספקה דחופה, משלוח ליעדים שמחוץ
  למפת החלוקה, משלוח בשעות לא שגרתיות וכיוצ”ב, תהא דרושה הסכמה
  מפורשת של הבעלים ו/או מי מטעמו.
 21. בקשות מיוחדות כאמור לעיל יתקבלו בתיאום טלפוני בלבד. ניתן לציין
  בקשה לתיאום טלפוני בעת ביצוע ההזמנה באתר או להתקשר ישירות
  לחנות.
 22. במידה שהנמען אינו נמצא בכתובת המשלוח שנמסרה, תישלח הודעה למזמין והזר
  יימסר בהתאם להנחיות המזמין (שכן, השארה מחוץ לדלת, חנות קרובה וכ’ו).
 23. ומידה ונבצר מן השליח לספק את ההזמנה בגין אי יכולתו של הנמען לקבל את
  המשלוח (כגון: נמען לא נמצא ביעד ואין מי שיקבל את ההזמנה במקומו; ניתנה
  כתובת שגויה וכיוצ”ב), יוחזר המשלוח לחנות. יובהר כי בנסיבות אלו לא יוחזר
  תשלום עבור המשלוח ותשלום נוסף יגבה במידת הצורך.
 24. משלוח שחזר לחנות יחייב את המזמין בדמי שליחות נוספים על מנת להוציא את
  ההזמנה בשנית.
 25. האחריות להימצאות הנמען ביעד ו/או הימצאות יעד חלופי לאספקת המשלוח
  בקרבת היעד (כאמור לעיל) הינה על מזמין השירות/המשתמש בלבד.
  5.      הרישום לאתר
 26. השדות אותן חובה למלא באתר, יסומנו במפורש. יובהר כי בלי למסור את הנתונים
  המתבקשים בשדות החובה לא יוכל משתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום
  (להלן: “ההרשמה”).
 27. מילוי כל השדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש באתר.
 28. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון
  אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד
  ולא בשם או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש
  ועל פי דין.
 29. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן
  שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. הרישום באתר באמצעות
  סימון “הסכמה לקבלת דיוורי מבצעים והטבות מאתר מרכז הפרח יהווה הסכמה
  אקטיבית ופוזיטיבית מטעם המשתמש לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מהחנות,
  באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר.
 30. משתמש שנרשם באתר זכאי לבקש מהחנות בכל עת כי ברצונו למחוק את רישומו
  מרשימת הדיוור של הבעלים.
 31. במקרה זה הבעלים יפעל, בהתאם ובכפוף להוראות הדין החל, להיענות לבקשתו.
 32. המשתמש מסכים בזאת, באופן מפורש, לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי
  השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או
  פיצוי כלשהו.
 33. בכל מקרה של ביטול רישום, יבוטל הרישום לא יאוחר מתחילת החודש הקלנדרי
  העוקב שלאחר מסירת הודעה בנושא.
 34. הבעלים ו/או מי מפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות
  הנעשית על ידי המשתמש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים
  במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת
  ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 35. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של המשתמש),
  שמורה לחנות ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.
 36. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית ונגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים
  משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחנות ו/או לאתר ו/או
  למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. 
 37. מחשב עיבוד הנתונים של החנות מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות
  המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו.
  אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה
  באתר.

6.       תשלום בגין השירותים

 1. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 2. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו
  בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה. אם על פי
  מדיניות הבעלים יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם
  (בכפוף לאישור חברת האשראי).
 3. סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב”עגלה” או “במסך פרטי העסקה – בתהליך
  הקופה”. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב”עגלה” לרבות הוצאות
  משלוח.
   
  7.       ביטול פעולות על ידי הרוכש
 4. כל רוכש אשר הגיש הצעה לרכישת פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי
  פרחים, ואשר מעוניין לבטל את הצעתו יודיע על כך תוך שעה ממועד בו שלח
  את הצעתו באתר (או ממועד יצירת הקשר הטלפוני עם הבעלים). במידה
  וההזמנה אמורה להתבצע ביום אחר, ניתן יהיה למסור הודעת ביטול עד 5 שעות
  לפני מועד ביצוע ההזמנה בשעות הפעילות (כמפורט בסע’ 4 ס”ק ו’ לעיל).
 5. ההודעה על ביטול ההזמנה תימסר לחנות בהודעה טלפונית.
 6. ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם שוגרו המוצרים על ידי החנות ו/או מי
  מטעמה לכתובת שנמסרה בהזמנה.
 7. ביטול רכישה של כל מוצר אחר (שאינו מתכלה כאמור ובמפורש לא פרחים)
  תיעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בכתובת המצוינת בהצעה, ובלבד
  שניתנה הודעה כאמור לעיל, לא נעשה שימוש במוצר והרוכש או מי מטעמו יחזיר

את המוצר לחנות כשהוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש,
והכול בכפוף להוראות כל דין.
8.      הגבלת אחריות

 1. החנות שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים
  לשימוש. דגש רב מושם על איכותם הגבוהה של פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי
  פרחים וסידורי פרחים.
 2. החנות מתחייבת כי פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים, יהיו
  מאיכות טובה וטריים. במידה ומי מהמוצרים הנזכרים לעיל אינו טרי (להלן:
  “המוצר הפגום”), זכאי הרוכש לפנות אל החנות (בטלפון המופיע באתר) ולהודיע
  על כך. מוסכם על הצדדים, כי החנות תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף
  את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר
  (אם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה), על פי שיקול
  דעתה הבלעדי.
 3. האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים
  וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות
  המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות
  המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של
  המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות
  האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.
 4. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות
  מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים
  בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 5. בכל מקרה חבות החנות, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים
  בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות
  שהוזמנו ע”י הרוכש.
 6. החנות ו/או הבעלים ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם
  אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או
  מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי
  של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או
  שירותים ו/או משתמש באתר בכל דרך שהיא. כמו כן, החנות ו/או מי מטעמה לא
  תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש כלשהו או
  צד ג’ כלשהו שאינו בשליטה של החנות. הבעלים תהא רשאית להפסיק או למנוע
  את התקשרות או הגישה של משתמשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו
  בכל שלב.
   
  9.      שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר
  כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או
  הבעלים ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין
  כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות
  משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו
  ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
  10.  בעלות ושמירה על זכויות
 7. האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר קניין אחרות,
  לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול. משתמש ו/או כל צד ג’ המבצע
  פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או
  מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את
  האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה,
  שלשמה נוצר האתר.
 8. המשתמש מתחייב שלא להעלות לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את
  זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או
  חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו’. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל,
  מתחייב הוא לשפות את הבעלים ו/או מי מטעמו ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק
  ו/או הוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו
  הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.
 9. במידה והאתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט, אזי אלה
  לנוחות בלבד ואין הבעלים נושא באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים
  המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. משתמש המבקש לעשות שימוש בלינקים
  אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.
 10. כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לבעלים
  על מנת לקבל אישור בכתב לכך תנאים נוספים ומקום השיפוט.
 11. הבעלים יהא רשאי לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, יהא
  הבעלים רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת.
 12. כל מחלוקת שהיא בין משתמש לבין הבעלים בשל פעילות באמצעות האתר תתברר
  בישראל בכל אחד מבתי המשפט ברחבי הארץ.
  11.  שירות לקוחות
 13. לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לחנות, בהגעה עצמאית או
  בשיחה טלפונית למספר המופיע באתר.
 14. במקרה של תלונת לקוח, התלונה תענה ותטופל ע”י הבעלים או מי מטעמו
  עד 48 שעות מרגע קבלת התלונה.
 15. תלונות לא תתקבלנה לאחר שבוע ימים מיום ההזמנה.
 16. תלונות על איכות המוצר מתקבלות בטווח של  48 שעות מזמן האספקה
עגלת קניות המוצר הוסר. ביטול
 • עגלת הקניות ריקה